ხათუნა ტურაშვილი

  • ბიოლოგიის მასწავლებელი
  • 9/02/1965
  • khatunaturashvili@yahoo.com

განათლება:

1985 -1990 წ. თბილისის პედაგოგიური უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი;

სამუშაო გამოცდილება:

1991 -1996 წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ბიოლოგიური სექტორის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
1997 წ. - დღემდე «მომავლის სკოლა» , ბიოლოგიის მასწავლებელი;
2003 - 2004 წ. ფრანგული კოლეჯი, ბიოლოგიის მასწავლებელი;
2005 - 2006 წ. გერმანული სკოლა ANC, ბიოლოგიის მასწავლებელი;
2008 წ. - დღემდე ესპანური ენის ცენტრი, დირექტორი;
2008 - 2009 წ. მრავალპროფელიანი სამედიცინო კოლეჯი, ბიოლოგიის მასწავლებელი;
2012- 2014 წ. - სკოლა «ოლიმპი», ბიოლოგიის მასწავლებელი;
2012 -2015 წ. - განათლების  ცენტრი «ლოგოსი», ბიოლოგიის მასწავლებელი;
2015 წლიდან დღემდე «თანამედროვე განათლების აკადემია», ბიოლოგიის მასწავლებელი

სხვა აქტივობები:

2006 წ.  სერტიფიკატი «ვისწავლოთ და ვასწავლოთ რელიგიური ტოლერანტობა»;
2007 წ.  «მომავლის სკოლის» სერტიფიკატი - «ყველაზე გამძლე მასწავლებელი»;
2008 წ. «მომავლის სკოლა», ნომინაცია -«ბიოლოგიის ბურჯი».
2010 წ. - მეთოდური სახელმძღვანელოს ავტორი -ბილინგვური სწავლება სკოლებში;
2015 წ. - სამედიცინო ბიოლოგიის სახელმძღვანელოს ავტორი -არა ქართულენოვანი სტუდენტებისათვის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერისიტეტში.


ხათუნა ტურაშვილი