ქეთევან ტატიშვილი

  • ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი; ქიმიის მასწავლებელი
  • ketitatishvili29@hotmail.com

1978 წ. დავამთავრე ქ. თბილისის № 60 საშუალო სკოლა;
1985 წ.ს დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სპეციალობით ქიმია, ბიოორგანული ქიმია;
1978 წ. ვმუშაობდი «საქსახწყალპროექტი»-ს ლაბორანტად;
1982 წ. ბოტანიკის ინსტიტუტი  უფროსი ლაბორანტი;
1984 წ. ვმუშაობდი მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტში უმცროსი მეც. მუშაკად;
1988 წ. «
საქსახწყალპროექტი» - ინჟინერ-ქიმიკოსი;
2000 წ.- დღემდე  ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში» ქიმიის  მასწავლებლად;
2012 წელს ჩავაბარე გამოცდა «მასწავლებელთა პროფესიული უნარები»

ქეთევან ტატიშვილი