თამილა სურგულაძე

  • ისტორიის მასწავლებელი
  • 25/06/1952
  • Tamar-25@mail.ru
განათლება
1975 წელი თსუ, ისტორიის ფაკულტეტი;
1999 წელი Think Quest «Education Achievement» - I ხარისხის ჯილდო;
2006 წელი  სტრასფორდის ენის ინსტიტუტის ინგლისური ენის 1 წლიანი კურსი;
2007 წელი TOEFL ტესტი;
2007 წელი ორგანიზაცია «დიდაქტიკა», ტრენინგი თემაზე «თანამედროვე მიდგომები ისტორიის სწავლებაში»;
2008 წელი სოროსის ცენტრი - ინგლისური ენის კურსები;

სამუშაო გამოცდილება
1976 -1983 წწ.  ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტ. ეთნოგრ. ინცტიტუტი,  მეცნიერ თანამშრომელი;
1983 -1995 წწ.  არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი , მეცნიერ თანამშრომელი;
1995 წლიდან - დღემდე  «მომავლის სკოლა», ისტორიის მასწავლებელი


თამილა სურგულაძე