ხათუნა გიგაური

  • ისტორიის მასწავლებელი
  • 18/10/1990
  • khato1990@gmail.com

განათლება

2009 - ქ. თბილისის № 21საჯარო სკოლა;
2014- ივანე ჯაბახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი.ისტორიული;
2016 - GAU თბილისის პიარ სკოლა;


სამუშაო გამოცდილება

2012  - ვმუშაობდი საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს,სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოში;
2014-2016 -
«Global Education Georgia» -საააბიტურო კურსის ხელმძღვანელი ისტორიაში;

2015 წლიდან დღემდე  - შპს «მომავლის სკოლა»


ხათუნა გიგაური