ანა ბუაძე

  • მოსამზადებელი ჯგუფის მასწავლებელი
  • 24/01/1976
1996 წელს დავამთავრე ზ.ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალური ტექნიკუმი.
2001 წელს დავამთავრე ს.ს. ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი.
2001-2005 წწ. ვმუშაობდი ს.ს. ორბელიანის სახელობის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში.
2005 წლიდან ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში» მოსამზადებელი და  გახანგრძლივებული ჯგუფების პედაგოგად.

ანა ბუაძე