მარინა გამცემლიძე

  • დაწყებითი საფეხურის კოორდინატორი
  • 8/11/1952

1974 წ. დავამთავრე უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტის ფრანგული ენის სპეციალობით;
1974 წ. დავიწყე მუშაობა  «ვნიიტმეში» საინფორმაციო განყოფილებაში მთარგმნელად;
1978 -1986 წ.წ.-ში  ვმუშაობდი  განათლების სამინისტროს აღმზრდელობითი მუშაობის მეთოდიკის ცენტრის- მეთოდისტად;
1986 -1989 წ.წ.-ში ვსწავლობდი ი.გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში;
1990 - 1992 წლებში ვმუშაობდი ამავე ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრონლად ;
1992 - 1998 წლებში ვიმუშავე პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების ინსტიტუტში დოცენტის თანამდებობაზე;
1998 წლიდან ვმუშაობ «მომავლის სკოლის» ადმინისტრაციაში დაწყებითი კლასების კოორდინატორად;
ვარ პედაგოგიური მეცნიერებათა კანდიდატი.


მარინა გამცემლიძე