ნატო მიქავა

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • nato_mikava@hotmail.com
განათლება

1970 -1981 წწ.  -  ქ. თბილისის № 102 საშუალო სკოლა;
1981 -1986 წწ.  - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, სპეციალობა ინგლისური ენა და ლიტერატურის ფილოლოგი, მასწავლებელი;
1986 წ. მაგისტრის ხარისხი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სერტიფიკატი და ჯილდოები
1996 წ. - დამხმარე მასწავლებლის სერთიფიკატი «ACE School of Tomorrow»;
1998 წ. - უფროსი მასწავლებლის სერტიფიკატი
«ACE School of Tomorrow»;
2001 წ. - TOEFL სერტიფიკატი;
2001 წ. - ჯილდო «ინგლისური ენის საუკეთესო სწავლებისათვის» საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები;
2013 წ. - მასწავლებლის სერტიფიკატი , მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

სამუშაო გამოცდილება
1995 წლიდან დღემდე - «მომავლის სკოლა» , ინგლისური ენის მასწავლებელი;
1997 წლიდან დღემდე
- «მომავლის სკოლა» , საქმეთამწარმოებელი


ნატო მიქავა