მანანა ყუფარაძე

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 29/04/1951
  • Kuparadze51@gmail.com

1951 წ. დავიბადე  ქ. თბილისში;
1968 წ. დავამთავრე  ქ. თბილისის № 55 საშუალო სკოლა;
დავამთავრე  ივ.ჯავახიშვილის სხელობის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი (დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, ინგლისური სექტორი);
1974 წ. მომენიჭა ფილოლოგის, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია;
1975-1983 წწ. ვმუშაობდი «საქსახწყალპროექტში» ინფორმატიკის განყოფილებაში მთარგმნელად;
1983-2006 წწ. ვმუშაობდი მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, ტერმინოლოგიის განყოფილებაში მეცნიერ თანამშრომლად;
1995 წლიდან დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში» ინგლისურის მასწავლებლად;
2004-2007 წლებში დაიბეჭდა ჩემი  რამოდენიმე ლიტერატურული თარგმანი;
მიღებული მაქვს
«ACE- Supervisors' Training Certificate», «ACE- Monitors' Training Certificate» და  TOEFL-ის სერთიფიკქტები.


მანანა ყუფარაძე