დარეჯან მიმინოშვილი

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 22/06/1958

1975 წელს დავამთავრე ქ. თბილისის ექსპერიმენტული საშუალო სკოლა;
1986 წელს დავამთავრე ქ.თბილისი I სამუსიკო სასწავლებლი;
1986 წელს დავამთავრე ქ. თბილისი ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო-ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი, სპეციალობით- ინგლისური ენის პედაგოგი;
1980 წელს ვმუშაობდი ექსპერიმენტულ სკოლაში - ლაბორანტად;
1988 წელს ექსპერიმენტულ სკოლაში- ინგლისური ენის მასწავლებეი;
1993 წლიდან -დღემდე ვმუშაობ  «მომავლის სკოლაში» ინგლისური ენის მასწავლებლად;

სხვადასხვა დროს მიღებული მაქვს რამოდენიმე 
«ACE- Supervisor's Training Certificate»;
ჩაბარებული მაქვს TOEFL-ტესტი

დარეჯან მიმინოშვილი