ლელა ქარელი

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 10/02/1962
  • lela_kareli@yahoo.com

1983 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი;
1986 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურა;
1991 წწ. - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება.
1986-1991 წწ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის  ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი ;Физико-Химический Институт им. Капова, Москва ;
1992 წ. ESL program ,  NY, USA;
2000 წლიდან დღემდე «მომავლის სკოლა», ინგლისური ენის მასწავლებელი
2000 - Computers and Education program. Rutgers University , NJ, USA;
2002 -
მასწავლებლის სერთიფიკატი «ACE School of Tomorrow»;
2005 - Computer based TOEFL - სერტიფიკატი;
2005 - ETI (Education and Training Int.) სტანდარტული ტესტების მასწავლებელი ( SAT, ACT ,TOEFL );
2008 - Lidership Training Course certificate. New Gelaty Academy, Grigol Robakidze Univ.;
2015 - ინგლისური ენის მასწავლებლის სერტიფიკატი IV - XII კლ.ლელა ქარელი