ნატალია მარგიშვილი

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 30/12/1981

1981 წელს დავიბადე ქ. თბილისშ;
1999 წელს დავამთავრე ქ. თბილისის II ექსპერიმენტული (ამჟამად 122-ე საშუალო სკოლა) . ამავე წელს ჩავაბარე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე   მთარგმნელ-რეფერენტის სპეციალობით;
2004 წელს მომენიჭა ბაკალავრის ხარისხი;
2007 წლიდან -დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლა»ში;
2007 წელს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალურ ინსტიტუტში დავასრულე უმაღლესი საგანმანათებლო პროგრამის სრული კურსი და მომენიჭა ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია. ამავე ინსტიტუტში გავიარე შემდეგი ტრეინინგები: «თანამედროვე პედაგოგიური თექნოლოგიები»
, «ინგლისური ენის სწავლების უახლესი მეთოდიკა» და
ტრენინგი (ინგლისის) კონკურსში გამარჯვებული სახელმძღვანელოს გამოყენებისთვის, რისთვისაც გადმომეცა სერტიფიკატები;
2012 წელს გავედი  მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდაზე და ჩავაბარე პროფესიული უნარები.

ნატალია მარგიშვილი