მია არველაძე

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 17/04/1984

1990-2001 წწ. - ქ. თბილისი № 184 საშუალო სკოლა;
2001-2005 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დასავლეთ-ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, სპეციალობით- ინგლისური ენის პედაგოგი;
200– წ. დღემდე «მომავლის სკოლა», ინგლისური ენის მასწავლებელი;

მია არველაძე