ქეთევან ასათიანი

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 09/11/1962


1979 დავამთავრე № 1 სკოლა;
1984 წელს დავამთავრე სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის ინგლისური ენის განყოფილება;
1984  წელს დავიწყე მუშაობა თბილისის ფიზიკის ინსტიტუტის იმფორმატიკის განყოფილებაში თარჯიმნად და მთარგმნელად;
1994 - დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში» ინგლისური ენის მასწავლებლად;
2003 - დღემდე ვმუშაობ ამერიკის საელჩოში , ვასწავლი ინგლისურ ენას საელჩოს თანამშრომლებს.
მიღებული მაქვს: «ACE- Supervisor's Training Certificate» (1998 წ. და 2006 წ.); «How to Teach Young Learners»- Macmillan training centr (2013 წ.) ; ჩავაბარე  TOEFL Institutional Test (1999 წ. და 2001 წ.)
ქეთევან ასათიანი