მაია გზირიშვილი

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 12/09/1959
  • mgzirishvili59@gmail.com
დავიბადე 1959 წელს ქალაქ თბილისში. სკოლის დამთავრების შემდეგ ჩავაბარე თსუ-ს დასავლეთ-ევროპის ენებისა  და ლიტერატურის ფაკულტეტის  ინგლისური ენის განყოფილებაზე და 1984 წელს დავამთავრე წარჩინებით.
ამავე წელს დავიწყე მუშაობა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სახელმწიფო კომიტეტში, საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ურთიერთობის სამმართველოს მეთოდისტად.
1988 -1990 წლებში ვიყავი ინგლისური ენის მასწავლებლის თანამდებობაზე ტექნიკური უნივერსიტეტის ინგლისური ენის კათედრაზე.
1990-1998 წწ. გ. ტაბიძის სახელობის № 51 საშუალო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი.
1998 წლის სექტემბრიდან ვარ «მომავლის სკოლის» ინგლისური ენის მასწავლებელი.
მიღებული მაქვს: «ACE- Supervisor's Training Certificate» (1998 წ. და 2006 წ.); TOEFL Institutional Test (1999 წ. და 2001 წ.); «How to Teach Young Learners»- Macmillan training centr (2013 წ.)

მაია გზირიშვილი