ნანა ჭანიძე

  • მათემატიკის მასწავლებელი
  • 26/07/1958

1975 -1980 ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ინჟინერ-ტექნიკოსი;
1981-2002  ვმუშაობდი სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში «მიონი», უმცროსი მეცნიერმუშაკის თანამდებობაზე;
1999 წლიდან დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში» მათემატიკის მასწავლებლად;
2001 - დავამთავრე საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების ინსტიტუტი, ავიღე მათემატიკის მასწავლებლის დიპლომი;
2012 - ჩავაბარე სასერტიფიკაციო გამოცდები, რის საფუძველზე მომენიჭა VII-XII კლასებში მათემატიკის მასწავლებლის სტატუსი.

ნანა ჭანიძე