ირინა ფაჩუაშვილი

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 20/07/1956
დავიბადე 1956 წელს ქალაქ თბილისში.
1973 წელს დაამთავრე №55 საშუალო სკოლა. 
1973 წელს დავიწყე მუშაობა გეოლოგიური სამართველოს ცენტრალური ლაბორატორიის პეტროგრაფიული განყოფილების ლაბორანტად.
1974 წელს გავხდი თბილისის ილია ჭავჭავაძის პედაგოგიური ინსტიტუტის სტუდენტი და სამსახურიდან მოუწყვეტლად განვაგრძე სწავლა საღამოს ფაკულტეტზე.
1978 წელს  მივიღე პედაგოგის (ინგლისური ენა და ლიტერატურა) დიპლომი. ასევე  მაქვს რეფერენტისა და სინქრონული თარგმნის სპეციალისტის დიპლომები.
1991-1992 წწ. ვასწავლიდი ინგლისურ ენას შპს «ორატორში».
1992  წლიდან  - დღემდე  ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში».
მიღებული მაქვს როგორც მასწავლებლის «ACE- Monitors' Training Certificate», ასევე უფროსი მასწავლებლის  «ACE- Supervisors' Training Certificate».
რამდენიმეჯერ ჩაბარებული მაქვს
 TOEFL -ის ტესტი.

ირინა ფაჩუაშვილი