თამარ არონიშიძე

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 26/02/1958
  • tamrikokatsitadze@yahoo.com

1980 წ. დავამთავრე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი, მიკრობიოლოგიის სპეციალობით;
1991 წ. დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია ბიოტექნოლოგიაში.
1978 -1994 წწ. ვმუშაობდი მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტში ლაბორანტად უმცროსი მეცნიერი მუშაკის თანამდებობაზე;
1996 -1998 წწ. ვმუშაობდი რკინიგზის საავადმყოფოსთან არსებილ სამედიცინო ინსტიტუტში ზოგადი ბიოლოგიისა და პარაზიტოლოგიის პედაგოგად;
1999 წლიდან დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლის» ინგლისურ სექტორში ბიოლოგიის მასწავლებლად;

ჩავაბარე TOEFL ტესტი (2 ჯერ) , მ
აქვს შესაბამისი სერტიფიკატები;
მაქვს
დამხმარე მასწავლებლის სერთიფიკატი «ACE School of Tomorrow»თამარ არონიშიძე