ლალი ჩიკვაიძე

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 2/01/1957
  • Lalichik@yahoo.com

1973 წ.  დავამთავრე ქ. თბილისი № 24 საშუალო სკოლა;
1980 წ.  დავამთავრე თბილისის სახ. უნივერსიტეტი დასთ-ს (დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის) ინგლისური ენის ფაკულტეტი;
1983 წ.  დავამთავრე ი. ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პედ. ინსტიტუტთან არსებული სინქრონული თარგმნის უმაღლესი კურსები;
1989 -1994  ვმუშაობდი  ხელოვნების მენეჯერთა უმაღლეს სკოლაში ინგლისური ენის მასწავლებლად;
1999 - 2001 ვმუშაობდი  ავსტრიაში საქართველოს საელჩოსთან არსებულ საკონსულოში;
2001 - 2005  ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტთან არსებულ საგარეო ურთიერთობების ინსტიტუტში ( FSI -ში) პედაგოგად. მიღებული მაქვს ინსტრუქტორის სერტიფიკატი;
2010 წლიდან დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში» ინგლისური ენის მასწავლებლად;
მიღებული მაქვს TOEFL-ის სერტიფიკატი.
ლალი ჩიკვაიძე