მაია მჭედლიშვილი

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 1/10/1963
  • MayaDece@gmail.com
1980 წელს - დავამთავრე თბილისის № 53 საშუალო სკოლა;
1986 წელს - დავამთავრე თსუ, დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, სპეციალობით ინგლისური ენა და ლიტერატურა;
1986-1990 წ.წ.- ში  ვმუშაობდი "ინტურისტში";
1990-1992 წ.წ-ში საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა;
1992-1998 წ.წ.-ში თურქეთის რესპუბლიკის საელჩო თბილისში;
1994 წლიდან  დღემდე - საქართველოს საავიაციო ფედერაციის გენერალური მდივანი;
2006 წლიდან  დღემდე - «მომავლის სკოლაში».

მაია მჭედლიშვილი