ნანა მახარაძე

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 28/01/1982

1999 წელს დავამთავრე № 180 საშუალო სკოლა;
2006 წ. დავამთავრე ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ინგლისური ენის სპეციალისტი;
2007 წლიდან დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში» , ინგლისური ენის მასწავლებლად;
2008 წელს ჩავაბარე TOEFL -ტესტი;
2013 წელს ჩავაბარე გამოცდები და ავიღე მასწავლებლის სერტიფიკატი;

ნანა მახარაძე