ქეთევან ბეჟანიშვილი

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 24/09/10960
  • tatulibezhanishvili@gmail.com
1960 წელს დავიბადე ქ. თბილისში.
1977 წელს დავამთავრე №24 საშუალო სკოლა.
1982 წელს წითელ დიპლომზე  დავამთავრე  ქ. თბილისის  ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა  პედ. ინსტიტუტი.
1982-1982 წ.წ.-ში ვსწავლობდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურაში ,პარალელურად ვმუშაობდი პიონერთა სასახლეში ინგლისური წრის პადაგოგად.
1992 წლიდან - დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში» ინგლისური ენის პედაგოგად.
  ჩაბარებული მაქვს TOEFL ტესტები (3-ჯერ) და მეთოდიკის ტესტები (3-ჯერ).

ქეთევან ბეჟანიშვილი