ნატო გაბრაშვილი

  • მათემატიკის მასწავლებელი
  • 6/12/1968
  • natogabrashvili@gmail.com

1986 - დავამთავრე ქ.თბილისის ი.ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა
1991 - დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივსიტეტის კიბერნეტიკის და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი.
1991-1993 - ვმუშაობდი მენეჯერების ინსტიტუტში მათემატიკის კათედრაზე.
1993-1995 - საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში პროგრამისტის თანამდებობაზე
1995-2002 - ASB - ჰუმანიტარულ ორგანიზაციაში კოორდინატორად
2004 წლიდან დღემდე ვმუშაობ მომავლის სკოლაში მათემატიკის მასწავლებლად.
ვარ სერტიფიცირებული მასწავლებელი, ჩაბარებული მაქვს როგორც საგნობრივი, ასევე პედაგოგიური უნარჩვევების გამოცდება.
ასევე მაქვს სერტიფიკატი «მართვის წესები და მოძრაობის უსაფრთხოება»-ში.
2 ჯერ მაქვს მიღებული სკოლის საუკეთესო მასწავლებლის წოდება
.
ნატო გაბრაშვილი