თამარ ლორთქიფანიძე

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 17/10/1979
  • tamarlort555@gmail.com

1979 წელს  დავიბადე  ქ.თბილიში;
1997 წელს დავამთავრე სკოლა-ლიცეუმი «ლამპარი», ამავე წელს ჩავაბარე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დ/ე ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტზე, სპეციალობით - ანგლისტიკა;
2004 წელს გავიარე სინქრონული თარგმანის ინტენსიური კურსი «International House»-ში;
2008 წლიდან  დღემდე  ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში».

2008 წელს ჩავაბარე TOEFL- ტესტი;
2009 წელს მივიღე
«ACE- Supervisor's Training Certificate»;
2013 წელს გავიარე ტრენინგი Macmillan
-ის გამომცემლობაში თემაზე «
How to Teach Young Learners»

თამარ ლორთქიფანიძე