ნინო ბურკიაშვილი

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 28/02/1960

განათლება:

1994 -1998 წ.წ.-ში  ქ. თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახ. დასავლურ ენათა და კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი;
1996 წელს  ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი  თექნოლოგიის ფაქულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

1982-1984 წ.წ.-ში  ქ. ყვარლის ქინძმარაულის საწარმო  გაერთიანება - ქიმიკოსი;
1984 - 1987 წ.წ.-ში  ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დასწრებული სწავლების ასპირანტი;
1987 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფ. მელიქიშვილის სახ. ფიზიქური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის ქრომატოგრაფიის ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომელი;
1998 წელს  საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ფ. მელიქიშვილის სახ. ფიზიქური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის ქრომატოგრაფიის ლაბორათორიის მეცნიერ თანამშრომელი. კონკურსის შედეგად;
1995 წლიდან დღემდე  «მომავლის სქოლის»  ინგლისური ენის მასწავლებელი;
1999 - 2006 წ.წ.-ში საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ფ. მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის კომპიუტერული ქიმიის ლაბორათორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
2006 წელს  ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის და სამხრეთ  კავკასიური მილსადენის მშენებლობის ტექნიკური და გარემოსდაცვითი საკითხების მონიტორინგის UNDP  პროგრამა, თარჯიმანი;
2006 წლიდან დღემდე   საქ. მეცნიერებათა აკადემიის  ფ. მელიქიშვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის ფიზიკური ქიმიის ლაბორათორიის მეცნიერ თანამშრომელი;

ფროექტებში და სემინარებში მონაწილეობა:

1999 წელს  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი - ახალი კაპილარული სვეტების რაციონალური გამოყენების საფუძვლების დამუშავება.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 ვლის მანძილზე):

1.  Amirkhanashvili K.D., Andronikashvili T.G., Nairadze N.A., Dalbashvili N.I., Burkiashvili N.O. Effects of carrier gas nature on the adsorbtion properties of the capillary column with OV-1 stationary phase. Proceedings of the 3rd West Ukrainian Symposium on Adsorption and Chromatography, Lviv, May 25-28, 2003, 25-28.


სამეცნიერო პუბლიკაციები:

32 სამეცნიერო ნაშრომის და წიგნის «ქრომატოგრაფიის საფუძვლები» ავტორი

ნინო ბურკიაშვილი