მარიკა ჩხაიძე

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 6/04/1985
  • marikach77@gmail.com
2002 წ. დავამთავრე ქ. თბილისის 61-ე საშ. სკოლა
2006 წ. ავიღე ი. ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენათა ფილოლოგიის ფაკულტეტის დიპლომი - ბაკალავრის ხარისხით
2010 წ. მომენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი "ინგლისური ენა პროფესიული კომუნიკაციისათვის"

2006-2007 წ.წ.-ში  ვმუშაობდი ჟურნალ "ხედში" მთავარი რედაქტორის მოადგილედ ინგლისურ ნაწილში
2006-2007 წ.წ.-ში პარალელურად ვმუშაობდი ინგლისური ენის მასწავლებლად TCS-ში ( Tbilisi Central College)
2008-2009 წ.წ.-ში ვმუშაობდი ინგლისურის მასწავლებლად UIC-ში (United International College)
2011-2012 წ.წ.-ში ვიმუშავე ინგლისური ენის ლექტორად კავკასიის საერთაშორისო სახ.უნივერსიტეტში
2013 წლიდან დღემდე ვმუშაობ  «მომავლის სკოლაში»

2013 წ. ავიღე TOEFL-ის სერტიფიკატი

მარიკა ჩხაიძე