მაია მაისურაძე

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 2/05/1960
  • mdarasa@yahoo.com
1960 წელს დავიბადე თბილისში;
1977 წელს დავამთავრე №57 საშუალო სკოლა;
1977-1979 წწ.  ვმუშაობდი  იზოტოპების სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში;
1984 წელს დავამთავრე უცხო ენების პედაგოგიური ინსტიტუტი, ინგლისური ენის სპეციალობით ;
ვმუშაობდი  №85 ,№122, №128 საშუალო სკოლებში პედაგოგად;
1992 წლიდან დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში» ;

ჩაბარებული მაქვს  
TOEFL  ტესტები,  ჩვენი სკოლის მეთოდიკის ტესტები,  გავლილი მაქვს უნარების  ტრენინგი,მაქვს ჩაბარებული პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდა ინგლისურ ენაში, ასევე მიღებული მაქვს
«ACE- Supervisor's Training Certificate», «ACE Monitor's Training Certificate».

 


მაია მაისურაძე