თამარ ქიბიშაური

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 3/07/1984
  • m_kibishauri@hotmail.com

1984  წელს დავიბადე ქ. თბილისში;
2001  წელს დავამთავრე № 54 საშუალო სკოლა;
2005  წელს ავიღე FCE (First certificate in English);
2007  წლიდან დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში»;
2008  წელს  დავამთავრე  კავაკსიის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის სპეციალობით;
2008  წელს ჩავაბარე TOEFL ტესტი;


თამარ ქიბიშაური