ნანო მატუა

  • ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 10/05/1987
  • nano.matua@gmail.com
2004 -2008 წ. ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი .სპეციალობა: პედაგოგიური (ინგლისური-გერმანული) ბაკალავრი;
2009 -2011 წ.
ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. მიმართულება : შედარებითი ლიტერატ-მცოდნეობა, მაგისტრანტი;
2007-2008 წ.  ვმუშაობდი წმინდა გიორგის საერო სკოლა  «არდზანი»-ის  სტაჟორ პედაგოფად;
2009 წ.- დღემდე  ვმუშაობ  "მომავლის სკოლაში" ინგლისური ენის მასწავლებლად.

ნანო მატუა