ნინო ქორელი

  • დირექტორის მოადგილე ;ინგლისური ენის მასწვლებელი
  • 4/02/1962
  • n_koreli@yahoo.com

1978  წელს დავამთავრე № 55 საშუალო სკოლა;
1978 წელს  ჩავაბარე შოთა რუსთაველის სახ, თეატრალურ ინსტიტუტში;
1981  წელს გადავედი უცხო ენათა ინსტიტუტში;
1986  წელს დავამთავრე ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა ინსტიტუტის ინგლისური და არაბული ენების ფაკულტეტი;
1986  წელს ვმუშაობდი  მხატვრული აღზრდის რესპუბლიკურ სახლში.
1988  წელს ვმუშაობდი № 1 ექსპერიმენტულ სკოლაში ინგლისური ენის მასწავლებლად;
1992  წლიდან - დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში»;

მიღებული მაქვს  :

1993 წ. «
ACE- Supervisor's Training Certificate»;
1999 წ.  TOEFL- სერტიფიკატი;
2000 წ. - მენეჯერის
სერტიფიკატი;
2001 წ. -  ჯილდო «ინგლისური ენის საუკეთესო სწავლებისათვის»;
2001 წ.  TOEFL-
სერტიფიკატი;
2015 წ. მართვის აკადემია -
მენეჯერის სერტიფიკატი

ნინო ქორელი