ნინო სირბილაძე

  • ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ;მათემატიკის მასწავლებელი
  • 2/10/1967
  • sirbiladzen@gmail.com

1984 - დავამთავრე ქ. თბილისის 150-ე საშ.სკოლა;
1992 - დავამთავრე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორგანულ ნივთიერებათა ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგის სპეციალობით;
1998 წელს ავიღე მოწმობა, მასზედ, რომ გავიარე 9 თვიანი ინგლისური ენის სწავლების კურსი INTERNATIONAL HOUSE WORLD ORGANISATION-ში ;
1999 - დავამთავრე საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების რესპუბლიკური ინსტიტუტის დაწყებითი კლასების მასწავლებლად გადამზადების სპეც-ფაკულტეტი;
2001- ავიღე მოწმობა მასზედ, რომ გავიარე 5 დღიანი კურსი "ბავშვის უფლებათა კონვენციის" სწავლებაში;
2003 -მივიღე სერტიფიკატი პროგრამის "კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის"სრული კურსის(120 საათი) წარმატებით გავლისათვის;
2004 წელს ავიღე სერტიფიკატი მასზედ, რომ გავიარე 2 დგიანი ტრენინგი სამოქალაქო განათლებასა და ინტერაქტიურ სწავლებაში;
2006 წელს ავიღე სერტიფიკატი ინტენსიურ საწვრთნელ პროგრამაში "ვისწავლოთ და ვასწავლოთ რელიგიური ტოლერანტობა";
2007 - მივიღე სერტიფიკატი მასზედ, რომ გავიარე ტრენინგების ციკლი პედაგოგებისათვის "დემოკრატია-მოქალაქეობა-განათლება" ;
2007 წლიდან დღემდე ვმუშაობ «მომავლის სკოლაში».
2012 - მომეცა სერტიფიკატი მასზედ, რომ გავიარე დასაქმებისათვის აუცილებელი კომპიუტერის 27 საათიანი საბაზისო კურსი;
2013 წელს მივიღე სერტიფიკატი მასზედ, რომ გავიარე პროექტის LIONS QUEST-GEORGIA მასწავლებელთა ტრენინგ კურსი "სოციალური უნარები მოზარდებისათვის-ინტერაქტი.ური სწავლების მეთოდოლოგია";
2011 წლიდან ვარ სერტიფიცირებული მასწავლებელი;ნინო სირბილაძე