მომავლის სკოლა


ნინო ქორელი

1978  წელს დავამთავრე № 55 საშუალო სკოლა; 1978 წე

 • დირექტორის მოადგილე ;ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 4/02/1962
 • n_koreli@yahoo.com

მირანდა გავაშელი

განათლება: 1997 წელს დავამთავრე ქ.თბილისის № 53 საშ.სკ

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 7/05/1980
 • mikogavasheli@yahoo.com

ნანო მატუა

2004 -2008 წ. ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 10/05/1987
 • nano.matua@gmail.com

თამარ ქიბიშაური

1984  წელს დავიბადე ქ. თბილისში; 2001  წელს

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 3/07/1984
 • m_kibishauri@hotmail.com

მაია მაისურაძე

1960 წელს დავიბადე თბილისში; 1977 წელს დავამთავრე

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 2/05/1960
 • mdarasa@yahoo.com

მარიკა ჩხაიძე

2002 წ. დავამთავრე ქ. თბილისის 61-ე საშ. სკოლა 2006 წ.

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 6/04/1985
 • marikach77@gmail.com

ნინო ბურკიაშვილი

განათლება: 1994 -1998 წ.წ.-ში  ქ. თბილისის ი. ჭა

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 28/02/1960

თამარ ლორთქიფანიძე

1979 წელს  დავიბადე  ქ.თბილიში; 1997 წელს და

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 17/10/1979
 • tamarlort555@gmail.com

ქეთევან ბეჟანიშვილი

1960 წელს დავიბადე ქ. თბილისში. 1977 წელს დავამთავრე №

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 24/09/10960
 • tatulibezhanishvili@gmail.com

ნანა მახარაძე

1999 წელს დავამთავრე № 180 საშუალო სკოლა; 2006 წ. დავა

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 28/01/1982

მაია მჭედლიშვილი

1980 წელს - დავამთავრე თბილისის № 53 საშუალო სკოლა; 198

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 1/10/1963
 • MayaDece@gmail.com

თინათინ ფერაძე

1991 -1996  წ.  ვსწავლობდი  ქ. თბილისის

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 08/12/1971

თამარ ჯანგულაშვილი

1967 წ. დავიბადე  ქ. თბილისში . 1984 წ. დავამთავრ

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 10/06/1967
 • tamunajangula@gmail.com

ლალი ჩიკვაიძე

1973 წ.  დავამთავრე ქ. თბილისი № 24 საშუალო სკოლა

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 2/01/1957
 • Lalichik@yahoo.com

თამარ არონიშიძე

1980 წ. დავამთავრე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნ

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 26/02/1958
 • tamrikokatsitadze@yahoo.com

ირინა ფაჩუაშვილი

დავიბადე 1956 წელს ქალაქ თბილისში. 1973 წელს დაამთავრე

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 20/07/1956

მაია გზირიშვილი

დავიბადე 1959 წელს ქალაქ თბილისში. სკოლის დამთავრების შ

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 12/09/1959
 • mgzirishvili59@gmail.com

ქეთევან ასათიანი

1979 დავამთავრე № 1 სკოლა; 1984 წელს დავამთავრე სახელ

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 09/11/1962

მია არველაძე

1990-2001 წწ. - ქ. თბილისი № 184 საშუალო სკოლა; 2001-

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 17/04/1984

ნატალია მარგიშვილი

1981 წელს დავიბადე ქ. თბილისშ; 1999 წელს დავამთავრე ქ.

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 30/12/1981

ლელა ქარელი

1983 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიის ფ

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 10/02/1962
 • lela_kareli@yahoo.com

დარეჯან მიმინოშვილი

1975 წელს დავამთავრე ქ. თბილისის ექსპერიმენტული საშუალ

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 22/06/1958

მორგან თრითი

______________________ _____________________

 • სასაუბრო ინგლისური ენის მასწვლებელი

მანანა ყუფარაძე

1951 წ. დავიბადე  ქ. თბილისში; 1968 წ. დავამთავრე

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • 29/04/1951
 • Kuparadze51@gmail.com

ნატო მიქავა

განათლება 1970 -1981 წწ.  -  ქ. თბილისის № 1

 • ინგლისური ენის მასწვლებელი
 • nato_mikava@hotmail.com

მარინა გამცემლიძე

1974 წ. დავამთავრე უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტის

 • დაწყებითი საფეხურის კოორდინატორი
 • 8/11/1952

ანა ბუაძე

1996 წელს დავამთავრე ზ.ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალურ

 • მოსამზადებელი ჯგუფის მასწავლებელი
 • 24/01/1976

ავთანდილ სულაძე

 დავიბადე ქ. თბილისში 1967 წლის 26 იანვარს 1984 წე

 • ცეკვის მასწავლებელი
 • 26/01/1967
 • petrepe@mail.ru

კოტე კანდელაკი

განათლება: 1983 წელს დავიბადე ქ.თბილისში 1999 წელს დ

 • ინფორმატიკის მასწავლებელი
 • kkandelaki@gmail.com

ანა გოგორიშვილი

განათლება: 1973 -1977 წ.წ.-ში ვსწავლობდი ქ. თბილისის

 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი
 • 3/10/1957

ხათუნა გიგაური

განათლება 2009 - ქ. თბილისის № 21საჯარო სკოლა; 2014-

 • ისტორიის მასწავლებელი
 • 18/10/1990
 • khato1990@gmail.com

თამილა სურგულაძე

განათლება 1975 წელი თსუ, ისტორიის ფაკულტეტი; 1999 წელი

 • ისტორიის მასწავლებელი
 • 25/06/1952
 • Tamar-25@mail.ru

მზია ჩერქეზიშვილი

1962 წელს დავიბადე  ქალაქ თბილისში; 1979 წელს და

 • ფიზიკის მასწავლებელი
 • 6/01/1962

ნიკოლოზ ტატანაშვილი

დავიბადე ქ. თბილისში 1973 წლის 4 სექტემბერს; 1990 წელს

 • სამოქალაქო თავდაცვის და სპორტის მასწავლებელი

ბელა ადამაშვილი

1951 წ. დავიბადე ქალაქ თბილისში 1977-1982  ვსწავლ

 • გეოგრაფიის მასწავლებელი
 • 16/11/1951

ქეთევან ტატიშვილი

1978 წ. დავამთავრე ქ. თბილისის № 60 საშუალო სკოლა; 198

 • ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი; ქიმიის მასწავლებელი
 • ketitatishvili29@hotmail.com

ნინო კობახიძე

დავიბადე  ქალაქ თბილისში 1982 წელს დავამთავრე № 90

 • ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი
 • 8/1/1965
 • nino-kobaxidze@mail.ru

ხათუნა ტურაშვილი

განათლება: 1985 -1990 წ. თბილისის პედაგოგიური უნივერსი

 • ბიოლოგიის მასწავლებელი
 • 9/02/1965
 • khatunaturashvili@yahoo.com

ოლია დარახველიძე

დავიბადე  ქ. თბილისში. 1970-1980 ვსწავლობდი ქ. თბ

 • რუსული ენის მასწავლებელი
 • 5/04/1963

ირინა ნაჭყებია

დავამთავრე პუშკინის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი -

 • საბაზო და საშუალო საფეხურის კოორდინატორი; რუსული ენის მასწავლებელი
 • 19/09/1961

მარიკა ქავთარაძე

1972 წელს დავამთავრე ქ. თბილისში; 1989 წელს დავამთავრე

 • ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 • 12/05/1972
 • mayakavtaradze12@gmail.com

ირინე ბეჟანიშვილი

19-- წ. დავამთავრე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწი

 • ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 • 1962
 • ms.ira62@mail.ru

ნინო სირბილაძე

1984 - დავამთავრე ქ. თბილისის 150-ე საშ.სკოლა;

 • ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ;მათემატიკის მასწავლებელი
 • 2/10/1967
 • sirbiladzen@gmail.com

ნატო გაბრაშვილი

1986 - დავამთავრე ქ.თბილისის ი.ვეკუას სახელობის ფიზიკა

 • მათემატიკის მასწავლებელი
 • 6/12/1968
 • natogabrashvili@gmail.com

ნანა ჭანიძე

1975 -1980 ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი,

 • მათემატიკის მასწავლებელი
 • 26/07/1958

ნანა ყანჩაველი

1986 - ჩავაბარე ა.ბალანჩივაძის სახელობის III სამუსიკო

 • მუსიკის მასწავლებელი

ვახტანგ ბოჭორაძე

1979 - დავამთავრე  თბილისის № 55 საშუალო სკოლას;

 • ჭადრაკის მასწავლებელი
 • 18/03/1959


მომავლის სკოლა

თქვენი შვილების წარმატება მომავლის სკოლაშია!

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: პეტრე ქავთარაძის 21, 0186, თბილისი, საქართველო

(+995) (32) 2 23 31 99
(+995) 599 19 51 44