1
1
2
მთავარი ჩვენი სკოლა სიახლეები ბლოგი კონტაქტი

კატეგორია

აკრედიტაცია

  

 

2015 წლის 6 ივნისსმომავლის სკოლისამერიკულმა პროგრამამ გაიარა შემოწმება ამერიკაში დაფუძნებული საერთაშორისო ორგანიზაცია "Accreditation International"-ის მიერ  მიენიჭა საერთაშორისო აკრედიტაციის სტატუსი.

 

 

"Accreditation International" საერთაშორისო დონეზე წარმოადგენს სააკრედიტაციო ორგანიზაციას სკოლების, საგანმანათლებლო ცენტრებისა და სხვადასხვა საგანმანათლებლო ინსტიტუტებისათვის. აღნიშნული ორგანიზაციის სტანდარტების, პროცედურების, წესებისა და სამოქმედო კურსის განვითარებაში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი შემდგომ ინსტიტუტებს: ამერიკის კერძო სკოლების აკრედიტაციის ეროვნულ საბჭოს (NCPSA), საკარიერო/ პროფესიონალური განათლების საბჭოსა (COE) და განათლების საერთაშორისო საბჭოს, რომლებიც დაკომპლექტებულია ამერიკის შეერთებული შტატების რეგიონალური მაკრედიტირებელი ორგანოების ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორებისაგან. აღნიშნული ორგანიზაციები და პირები ასევე არიან "Accreditation International" (AI) წევრები.


"Accreditation International" უზრუნველყოფს სკოლების განათლების სისტემის მაღალ ხარისხს და მისი მიზანია სკოლების უწყვეტი განვითარება და გაუმჯობესება, რათა მსოფლიო მასშტაბით გაიზარდოს სწავლების დონე. ორგანიზაციის სტანდარტები დაფუძნებულია საერთაშორისო კვლევებზე, საუკეთესო პრაქტიკასა და გამოცდილებაზე და აკრედიტაციის ისტორიულ პროცესებზე.

 

 

2021 წელს "მომავლის სკოლის"
ამერიკულმა პროგრამამ  ისევ გაიარა შემოწმება და საერთაშორისო აკრედიტაციის სტატუსი გაუხანგრძლივდა მომდევნო 5 წლით (2026 წლის ჩათვლით)

 

აკრედიტაცია

ონლაინ რეგისტრაცია